عصر اهواز :

محمدرضا اورانی امروز ۱۹ مردادماه در سفر به استان خوزستان از استقرار نظام های بهره برداری از اراضی طرح ۵۵۰هزار هکتاری مقام معظم رهبری دیدن کرد.
 
عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در این بازدید تعاونی های تاسیس شده در زمینه نظام های بهره برداری از اراضی طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری را مورد رسیدگی قرار داد.
 
اورانی همچنین در سفر خود به خوزستان از سایر استعدادها و امکانات شبکه تعاون روستایی استان بازدید کرد. 
 
وی همچنین با سفر به شهرستان شوشتر ساختمان جدید تعاونی روستایی شریعت در این شهرستان را افتتاح کرد.
 
منبع: ایسنا