عصر اهواز :

پیمان ادیبی گفت: این دوره از مسابقات دوم تا چهارم شهریور ماه و به میزبانی آبادان برگزار می شود.

مدیر توسعه اجتماعی و ورزشی سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به درخشش خردسالان کشتی آزاد و فرنگی این منطقه و کسب سکوی نخست در مسابقات قهرمانی استان، افزود: در پی کسب این موفقیت و انجام هماهنگی های لازم برای حضور تیم کشتی خردسالان منطقه آزاد اروند در رشته آزاد و فرنگی، تیم خردسالان منطقه آزاد اروند در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور به منظور افتخارآفرینی های بزرگتر بر روی تشک می رود.

 

منبع: مهر