عصر اهواز :

رئیس اداره بهزیستی دزفول گفت: این دختر جوان با ۱۹ سال سن عصر روز گذشته به قصد خودکشی خود را از روی پل شریعتی به رودخانه دز پرتاب کرده بود.

فریدون عبدی افزود: این دختر جوان پس از سقوط در رودخانه خود را به تخته سنگی در جریان رودخانه رسانده و گرفتار شده بود.

وی افزود:در پی این حادثه نیروهای امدادی و اورژانس اجتماعی وارد عمل شده و وی را از مرگ حتمی نجات دادند.

رئیس اداره بهزیستی دزفول ادامه داد:بر اساس مشاوره صورت گرفته با این دختر ۱۹دساله علت اقدام به خودکشی وی اختلافات خانودگی بوده است.

عبدی افزود: این دختر جوان تحویل خانواده شده و قرار است چند جلسه مشاوره نیز برای وی برگزار شود.

وی گفت:با وجود سقوط این دختر از ارتفاع پل وضعیت جسمی وی خوب بوده و هیچ مشکلی برای وی پیش نیامده است.