عصر اهواز :

تست گیری از بازیکنان دارای شرایط سنی امید از ساعت ۱۸ روز ۲۲ مردادماه به مدت یک هفته در زمین چمن ۱۷شهریور آبادان زیر نظر سید ابراهیم تهامی، سرمربی این تیم برگزار می شود.

همچنین تست گیری تیم جوانان صنعت نفت نیز زیرنظر غلام خلیفه، سرمربی این تیم در همان تاریخ و همان محل به مدت یک هفته از ساعت ۲۰ آغاز می شود.

بازیکنان متولد ۱۲ دی ۷۹ به بعد در رده سنی جوانان و بازیکنان ۱۱ دی ۷۶ به بعد در رده سنی امید شرایط حضور در تست گیری را دارند.

 

منبع: مهر