عصر اهواز :

رضا عبداللهی افزود: بر اساس مصوبه اخیر مدیریت بحران استان و شورای مسکن خوزستان ، فرمانداری ها و بخشداری ها موظف شدند راهکارهای قانونی برای تسهیل و شتاب بخشیدن به بیمه خانه های روستایی را فراهم آورند و مشوق های لازم را نیز در نظر بگیرند.

وی گفت: باید در این زمینه تمهیداتی از جمله صدور پایان کار منوط به بیمه حوادث یا پرداخت تسهیلات به شرط بیمه حوادث در نظر گرفته شود ضمن آنکه باید روستاییان را تشویق به بیمه حوادث کرد و مزایای بیمه توسط دهیاران و شوراهای روستایی تبیین شود.

عبداللهی با اشاره به اینکه خانه های روستایی به دلیل نوع مصالح در ساخت بیشتر در معرض خطرات ناشی از زلزله هستند افزود: مهمترین چالش در این بیمه تامین منابع مالی برای زیرپوشش بردن منازل روستایی در برابر حوادثی همچون زلزله است.

سرپرست معاونت بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان در ادامه با بیان اینکه امروزه در بسیاری از کشورهای جهان ، منازل روستایی در برابر حوادث بیمه هستند افزود: با وجود زلزله خیز بودن کشور ، بیمه مسکن روستایی در کشور در ابتدای راه است.

وی گفت: بسیاری از خسارت های وارده به خانه های روستایی از سوی شرکت های بیمه قابل پرداخت است از سویی دولت نیز در موقع بروز حوادث قهری کمتر با مشکل جبران خسارات وارده رو به رو می شود.

بر اساس سرشماری مسکن شهری و روستایی سال ۱۳۹۲ ، حدود ۲۱۰هزار واحد مسکن روستایی در خوزستان وجود دارد ولی از تعداد خانه های فرسوده و غیرمقاوم آمار دقیقی در دست نیست.

گفته می شود حدود ۶۰درصد روستاهای خوزستان در برابر زلزله آسیب پذیر هستند.حدود ۱.۲میلیون نفر از جمعیت ۴.۷میلیون نفری خوزستان در حدود چهار هزار روستا و آبادی ساکن هستند.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان متولی نوسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی ، اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای زیر۲۵هزار نفری استان و تامین مسکن مناسب برای خانوارهای بی سرپناه شهری و روستایی است.

 

منبع: ایرنا