عصر اهواز :

اهواز-ایرنا- سعید نمکی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور روز شنبه از مراکز آموزشی، انتظامی، درمانی، فرهنگی و هنری و منطقه آلوده به نفت پشت برج مسجد سلیمان بازدید کرده و در شورای اداری این شهرستان حضور یافت.

منبع خبر: ایـرنا