عصر اهواز :

غلامرضا گرایی نژاد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در اهواز افزود: دانشگاه شهید چمران اهواز نسبت به چهار سال گذشته تحول خوبی داشته و تمام پروژه های مصوب عمرانی آن فعال شده است.
وی ادامه داد:پروژه دانشکده علوم آب ، مجتمع آزمایشگاهی کشاورزی، دانشکده تربیت بدنی و علوم زمین رشد بسیار خوبی داشته اند و سایر پروژه ها نیز در سال آینده با تامین اعتبار به بهره برداری می رسند.
گرایی نژاد با بیان اینکه یکی از اقدامات خوب دانشگاه شهید چمران اهواز تعمیر و تجهیز خوابگاه دختران این دانشگاه بوده افزود: پارسال خوابگاه دختران این دانشگاه دچار مشکلاتی شده بود و بدین منظور تمام بلوک ها مورد بازسازی قرار گرفته ضمن آنکه هفت بلوک هم ساخته شده است.
وی گفت: دانشگاه شهید چمران اهواز فعالیت های مشترکی با شرکت نفت در بحث مطالعات پروژه ها آغاز کرده که گام بسیار مثبتی در حوزه ارتباط دانشگاه و صنعت است و درواقع به یک نیاز ۲ طرفه پاسخ داده می شود.
گرایی نژاد درخصوص مشکلات دانشگاه های خوزستان در بحث تامین هزینه های جاری یادآور شد: مشکلات مالی در تامین هزینه های جاری به بحث تخصیص اعتبارات باز می گردد. قرار است در سه ماه دوم امسال به دانشگاه ها کمک شود.
هم اکنون ۲۵۲ هزار دانشجو در موسسات آموزش عالی خوزستان تحصیل می کنند.دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان مهم ترین دانشگاه خوزستان دارای ۱۶هزار دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است.
۹۸۸۷/ ۶۰۳۷

منبع خبر: ایـرنا