عصر اهواز :

آتش پاد علی تراب پور اظهار کرد: لحظاتی قبل خبر دود گرفتی بخش اطفال بیمارستان ابوذر طی تماس تلفنی به مرکز ۱۲۲ آتش نشانی اهواز گزارش داده شد.

وی با اشاره به روشن نبودن علت این حادثه افزود: آتش نشانان از نزدیکترین مرکز به محل حادثه اعزام و اقدامات برای خروج دود و رسیدن به کانون اصلی حریق شروع شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تصریح کرد: بر اساس گزارش اولیه آتش نشانان دود از طریق سیستم برودتی وارد بخش اطفال شده ولی هنوز کانون این دودگرفتی یا احیانا حریق مشخص نیست.

آتش پاد تراب پور یادآور شد: هم اکنون در مرحله اولیه خروج دود با به کارگیری فن های فشار مثبت از محیط در حال انجام است.

وی بیان کرد: اتصال برق موجب کندسوزی و انتشار دود شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز در پایان خبر داد: همه بیماران از بخش خارج شده و این حادثه تاکنون مصدوم و تلفات نداشته است.

 

منبع: مهر