عصر اهواز :

صبح امروز در جریان دومین روز سفر محمد جواد آذری جهرمی به استان خوزستان، چهار طرح مخابراتی در شهرستان باغملک به بهره برداری رسیدند.

به گزارش”تابناک”؛ این پروژه ها شامل تامین ارتباط روستاهای شمال استان( uso ) با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال در شهرهای شمالی استان، طرح نوسازی و توسعه سایت های همراه اول با اعتباری بالغ بر ۶۷۰ میلیارد ریال، طرح ایجاد سایت های جدید همراه اول با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال و طرح نوسازی و بازسازی سیستم های انتقال و دیتا با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال است به صورت همزمان در سراسر استان به بهره برداری رسید.

آذری جهرمی در اولین روز سفر به خوزستان به شهرستان بهبهان سفر کرد و در شورای اداری این شهرستان شرکت کرد.