عصر اهواز :

رضا کیانی اظهار کرد: هنرمند با استعانت از نگاه خلاق و زیبای خودش اثر را می‌آفریند و کارهای ارزشمند همیشه در شرایط سخت است که شکل می‌گیرند و در چنین شرایطی است که بلور اندیشه انسان صیقل می‌خورد. بنابراین با وجود مشکلات و موانع نباید دل سرد شد و از راه تعالی اندیشه خلاق فاصله گرفت.

وی ادامه داد: وجه ارزشمند دیگر این نمایشگاه وجود کار گروهی و تقویت روح خرد جمعی است که این همیشه به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم ما در سطح استان مطرح شده است و باید بدانیم که زیربنای تقویت کار گروهی، حفظ حرمت‌ها و حفظ اخلاق است زیرا اگر در محافل هنری حفظ حرمت‌ها و احترام به یکدیگر ارج گذاشته نشود و مورد اهتمام قرار نگیرد کار فنی و تخصصی انجام دادن راه به جایی نخواهد برد.

مشاور استاندار خوزستان در امور فرهنگی و هنری خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم با ارج نهادن به خرد جمعی شاهد تولید آثار ارزشمندی در سطح استان باشیم. نکته دیگری که در این نمایشگاه جلوه‌گر است بحث ارج نهادن به شعر فارسی است که این هم از نگاه فرم و هم از نگاه محتوا دارای ارزش است.

کیانی همچنین با بیان این که نقد، سنجش عیار هر اثر هنری است تصریح کرد: اثر هنری زمانی تکمیل می‌شود که مورد نقد و بررسی قرار گیرد و ارتباط بین سرویس اجرایی و مخاطبان را رقم بزند. بنابراین باید به موازات کار تولید، کار پژوهش و آموزش هم صورت گیرد که یکی از چشمه‌های آن بحث جلسات نقد و بررسی است.

 

منبع: ایسنا