عصر اهواز :


اسد: بر سر روابط با ایران معامله نمی‌کنیم/ اسرائیل مستقیماً از تررویست‌ها حمایت می‌کند