عصر اهواز :


پامپئو: امیدواریم تا دو سال و نیم دیگر کره خلع سلاح شود