عصر اهواز :

عصراهواز – سوریه

این منطقه مهم ترین مخفیگاه سرویس تروریستی داعش در حوض الیرموک بود، تعداد کشته شدگان تروریست ها از ۲۵۰ نفر فراتر رفت و آن ها همه سلاح هایشان را گذاشتند و فرار کردند.

پس از اینکه تروریست های مخالف سازش با خانواده هایشان در منطقه جیاتا الخشب و روستاهای تابع در حومه شمالی القنیطره بخشی از سلاح های سنگین و نیمه سنگین خود را به ارتش سوریه تحویل دادند، اقدامات لازم برای بیرون راندن آن ها از این مناطق به سمت شمال تکمیل شده است.

به محض اینکه روند بیرون راندن این تروریست ها از  منطقه جیاتا الخشب و روستاهای تابعه تکمیل شود، بخش شمالی این منطقه و اطراف آن آزاد خواده شد و به همراه آن چهار روستای جدید تحت کنترل ارتش سوریه قرار خواهد گرفت که شامل روستاهای جیاتا الخشبو طرنجه و الحریه و اوفانیا خواهد بود که در نتیجه ۹۹ درصد از استان القنیطره از سرویس های مسلح خالی شده و پاکسازی خواهد شد.