عصر اهواز :

به گزارش مهر، مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح پنجشنبه  با شاخص ۹۳ در شرایط سالم قرار دارد.

 

کیفیت هوا در ایستگاه رسالت، خیام شمالی، خاقانی، امامیه، صدف و چمن در شرایط ناسالم و در دیگر ایستگاه های شهر در شرایط سالم گزارش شده است.

 

بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه  خاقانی با شاخص ۱۳۲ در شرایط ناسالم  گزارش شده است.

 

مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از  غلظت برخی آلاینده ها نسبت به روز گذشته  افزوده شده است.